Archiv rubriky: Stavební zákon

Ohlášení odstranění stavby

Adresa příslušného úřadu

Úřad:             ………………………………………………………….

Ulice:             ………………………………………………………….

PSČ, obec:    ………………………………………………………….

 

 

V …………………………………dne……..…….…….

Věc:         OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ

            stavby 

            terénních úprav

            zařízení

podle ustanovení § 128 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 15  vyhlášky č. 526/2006  Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona  ve věcech stavebního řádu

Ohlášení odstranění stavby (.doc)

Oznámení změny v užívání stavby

Adresa příslušného úřadu

Úřad:             ………………………………………………………….

Ulice:             ………………………………………………………….

PSČ, obec:    ………………………………………………………….

 

 

V …………………………………dne……..…….…….

 

Věc:         OZNÁMENÍ  ZMĚNY V UŽÍVÁNÍ STAVBY

 

podle ustanovení §  127 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 13 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

Oznámení změny v užívání stavby (.doc)

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Adresa příslušného úřadu

Úřad:             ………………………………………………………….

Ulice:             ………………………………………………………….

PSČ, obec:    ………………………………………………………….

 

 

V …………………………………dne……..…….…….

 

Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU

podle ustanovení § 122 č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona  ve věcech stavebního řádu

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu (.doc)

Oznámení o užívání stavby

Adresa příslušného úřadu

Úřad:             ………………………………………………………….

Ulice:             ………………………………………………………….

PSČ, obec:    ………………………………………………………….

 

 

V …………………………………dne……..…….…….

 

Věc:    OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY

podle ustanovení § 120 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
a § 11 vyhlášky č. 526/2006  Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

Oznámení o užívání stavby (.doc)

Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem

Adresa příslušného úřadu

Úřad:             ………………………………………………………….

Ulice:             ………………………………………………………….

PSČ, obec:    ………………………………………………………….

 

 

V …………………………………dne……..…….…….

 

 

Věc:         OZNÁMENÍ  STAVBY

             posouzené autorizovaným inspektorem

 

podle ustanovení § 117 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 9 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona  ve věcech stavebního řádu

Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem (.doc)

Žádost o stavební povolení

Adresa příslušného úřadu

Úřad:             ………………………………………………………….

Ulice:             ………………………………………………………….

PSČ, obec:    ………………………………………………………….

 

 

V …………………………………dne……..…….…….

 

Věc:       ŽÁDOST O  STAVEBNÍ  POVOLENÍ

 

podle ustanovení § 110 odst. 1 a 2, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 4 vyhlášky č. 526/2006  Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

Žádost o stavební povolení (.doc)

Ohlášení stavby

Adresa příslušného úřadu

Úřad:             ………………………………………………………….

Ulice:             ………………………………………………………….

PSČ, obec:    ………………………………………………………….

 

 

V …………………………………dne……..…….…….

 

Věc:    OHLÁŠENÍ STAVBY

 

podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. a) až d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), včetně jejích změn,  a podle § 3  vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

 

Ohlášení stavby (.doc)