Oznámení o užívání stavby

Adresa příslušného úřadu

Úřad:             ………………………………………………………….

Ulice:             ………………………………………………………….

PSČ, obec:    ………………………………………………………….

 

 

V …………………………………dne……..…….…….

 

Věc:    OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY

podle ustanovení § 120 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
a § 11 vyhlášky č. 526/2006  Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

Oznámení o užívání stavby (.doc)