Ohlášení odstranění stavby

Adresa příslušného úřadu

Úřad:             ………………………………………………………….

Ulice:             ………………………………………………………….

PSČ, obec:    ………………………………………………………….

 

 

V …………………………………dne……..…….…….

Věc:         OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ

            stavby 

            terénních úprav

            zařízení

podle ustanovení § 128 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 15  vyhlášky č. 526/2006  Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona  ve věcech stavebního řádu

Ohlášení odstranění stavby (.doc)