Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Adresa příslušného úřadu

Úřad:             ………………………………………………………….

Ulice:             ………………………………………………………….

PSČ, obec:    ………………………………………………………….

 

 

V …………………………………dne……..…….…….

 

Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU

podle ustanovení § 122 č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona  ve věcech stavebního řádu

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu (.doc)