Archiv rubriky: Daně

Daňové přiznání 2013 ke stažení

Daňové přiznání 2013 ke stažení

Daňové přiznání je formulář, v němž fyzická osoba sděluje správci daně – tj. finančnímu úřadu – výši svých příjmů. Odvedené zálohy na daň z příjmů jsou v daňovém přiznání porovnány se skutečně vypočtenou výší daně. V případě, že zálohy na daň z příjmů jsou vyšší, než skutečně vypočítaná daň, vzniká přeplatek, který je občanovi vrácen. Pokud jsou zaplacené zálohy nižší než skutečně vypočítaná daň, dochází ke vzniku nedoplatku, který je občan povinen finančnímu úřadu uhradit.

Daňové přiznání pro daň z příjmů fyzických osob se podává za časové období jednoho kalendářního roku.

Výše uvedený text se týká daně z příjmů fyzických osob. Obecně je daňové přiznání tiskopis, určený jednotlivě pro všechny druhy daní.

Daňové přiznání 2013 ke stažení zdarma:

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2013

Pokyny k vyplnění Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2013

Příloha č. 1 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2013 – výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona)

Příloha č. 2 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2013 – výpočet dílčích základů daně z příjmů (§ 9 a § 10 zákona)

Příloha č. 3 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2013 – výpočet daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí (§ 38f zákona)

Samostatný list k Příloze č. 3 Příjmy ze zdrojů v zahraničí – metoda prostého zápočtu daně zaplacené v zahraničí

Vyúčtování daně z příjmů

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti 2013

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2013 musíte provést nejpozději do konce března 2014. K tomu vám mohou pomoci tiskopisy:

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti 2013 – daňové přiznání (.pdf)

Pokyny k vyúčtování daně – daňovému přiznání 2013 (.pdf)

Příloha č. 1 k vyúčtování daně z příjmů 2013 – § 7 (.pdf)

Příloha č. 2 vyúčtování daně z příjmů 2013 – § 9 a 10 (.pdf)

Příloha č. 3 vyúčtování daně z příjmů 2013 (.pdf)