Žaloba s eventuálním petitem

ŽALOBA S ALTERNATIVNÍM PETITEM

(§ 79 o. s. ř.)

Okresnímu soudu
v Šumperku

Žalobkyně: Marie Petrová, bytem Šumperk, Nemocniční 20
Žalovaný: Zdeněk Lhoták, bytem Šumperk, Jiráskova 65

o vydání věci, eventuálně zaplacení 11 500 Kč

I.

V roce prosinci 2003 mě žalovaný požádal o zapůjčení fotoaparátu Minolta DiMAGE Z1, který jsem zakoupila v srpnu 2003. Fotoaparát jsem mu zapůjčila 23.12.2004. Dohodli jsme se se žalovaným, že mi fotoaparát vrátí do 15.1.2004.
Důkaz: výslech účastníků
doklad o koupi fotoaparátu

II.

Žalovaný mi dosud fotoaparát nevrátil. Jeho manželka mi sdělila, že fotoaparát se u nich doma pravděpodobně již nenachází. Nejsem si tedy jista, zda žalovaný má můj fotoaparát ještě v držení
Důkaz: výslech manželky obžalovaného
dopis žalovanému ze dne 10.2.2004 a 15.4.2004

III.

Navrhuji proto, aby soud vydal tento

rozsudek:

Žalovaný je povinen vydat žalobci fotoaparát Minolta DiMAGE Z1 do 3 dnů od právní moci rozsudku.
Pro případ, že žalovaný nemá fotoaparát, navrhuji in eventum, aby žalovanému bylo uloženo mi zaplatit částku 11 500 Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku.

Žalovaný je dále povinen nahradit žalobci náklady řízení.
V Šumperku 3. ledna 2005
Marie Petrová