Žaloba s alternativním petitem

ŽALOBA S ALTERNATIVNÍM PETITEM

(§ 79 o. s. ř.)

Okresnímu soudu
v Šumperku

Žalobkyně: Marie Petrová, bytem Šumperk, Nemocniční 20
Žalovaný: Zdeněk Lhoták, bytem Šumperk, Jiráskova 65

o vydání věci nebo zaplacení 11 500 Kč

I.

V roce prosinci 2003 mě žalovaný požádal o zapůjčení fotoaparátu Minolta DiMAGE Z1, který jsem zakoupila v srpnu 2003. Fotoaparát jsem mu zapůjčila 23.12.2004. Dohodli jsme se se žalovaným, že pokud mu bude fotoaparát vyhovovat, ponechá si jej a do 15.1.2004 mi za něj zaplatí 11 500 Kč. Pokud mu vyhovovat nebude, tak mi jej vrátí.
Důkaz: výslech účastníků
doklad o koupi fotoaparátu

II.

Žalovaného jsem v únoru 2004 osobně a posléze doporučeným dopisem vyzvala, ať mi za fotoaparát zaplatí, nebo mi jej vrátí. Žalovaný mi několikrát sdělil, že se dosud nerozhodl
Důkaz: výslech účastníků
dopis žalovanému ze dne 10.2.2004 a 15.4.2004

III.

Navrhuji proto, aby soud vydal tento

rozsudek:

Žalovaný je povinen vydat žalobci fotoaparát Minolta DiMAGE Z1 nebo podle své volby zaplatit žalobci 11 500 Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku.
Žalovaný je dále povinen nahradit žalobci náklady řízení.
V Šumperku 3. ledna 2005
Marie Petrová