Žaloba s alternativním zmocněním

ŽALOBA S ALTERNATIVNÍM ZMOCNĚNÍM

(§ 79 o. s. ř.)

Okresnímu soudu
v Šumperku

Žalobkyně: Marie Petrová, bytem Šumperk, Nemocniční 20
Žalovaný: Zdeněk Lhoták, bytem Šumperk, Jiráskova 65

o vydání věci

I.

Po dobu 1 roku jsem žila se žalovaným v jeho bytě v Šumperku. Když jsem se v roce 2004 od něj odstěhovala, zůstal v jeho bytě můj televizor zn. Thomson 20 DM 300, který jsem zakoupila před 3 lety.
Důkaz: doklad o koupi televizoru

II.

Žalovanému jsem napsala, že si přijedu pro svůj televizor, on se však setkání vyhýbá a na mé výzvy nereaguje
Důkaz: dopis žalovanému ze dne 10.10.2004 a 12.11.2004

III.

Navrhuji, aby soud vydal tento

rozsudek:

Žalovaný je povinen vydat žalobkyni televizor zn. Thomson 20 DM 300 do 3 dnů od právní moci rozsudku, přičemž této povinnosti se může zprostit tím, že žalobkyni zaplatí 7500 Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku.
Žalovaný je dále povinen nahradit žalobkyni náklady řízení.

V Šumperku 3. ledna 2005
Marie Petrová