Žaloba o vrácení půjčených peněz

Žaloba o vrácení půjčených peněz

Okresnímu soudu
v …………………….
Žalobce: ……………………………………….

Žalovaný: ……………………………………

 

Žaloba o ……………………….. Kč s příslušenstvím

 

I.
Dne ………………… jsem předal žalovanému částku ……………………… Kč a on se zavázal vrátit mi ji do ………………………
Důkaz:
smlouva o půjčce ze dne ………………..

II.
Přestože dohodnutá lhůta uplynula, žalovaný mi do dnešního dne uvedenou částku nezaplatil. Je tedy od …………………………….. v prodlení.
.

III.
S ohledem na shora uvedené navrhuji vydání tohoto

rozsudku:

Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku ………………………..Kč s 3% úroky z prodlení od ……………………………………… do zaplacení a nahradit mu náklady řízení, vše do 3 dnů od právní moci rozsudku.
V …………………………

…………………………….