Žaloba o vrácení vypůjčené věci

Žaloba o vrácení vypůjčené věci

Okresnímu soudu
v ………………………….

 

Žalobce: ……………………………………..

Žalovaný:……………………………………
o vydání …………………..

 
I.
Dne ……………………. jsem půjčil žalovanému ……………………………………… On se písemně zavázal vrátit mi ho do ………………………………
Důkaz:
doklad o koupi …………………………..
smlouva o výpůjčce …………………….

II.
Žalovaný mi v dohodnuté době ani do dnešního dne ……………………………nevrátil.
III.
S ohledem na shora uvedené navrhuji vydání tohoto

rozsudku:

Žalovaný je povinen vydat žalobci ……………………….. do 3 dnů od právní moci rozsudku.
Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení do 3 dnů od právní moci rozsudku.
V ……………………………..
………………………………