Žaloba na zaplacení nálezného

Žaloba na zaplacení nálezného

Okresnímu soudu
v ……………………….

 

Žalobce: ………………………………………………………………….

Žalovaný: ………………………………………………………………..
Žaloba o zaplacení nálezného ……………Kč s příslušenstvím

 

I.
Dne ……………………… roku ……………..jsem našel v ………………………….. jehož obsahem bylo …………………….. Odevzdal jsem ji na obecnímu úřadu v ………………………….., odkud mi bylo sděleno, že ji vydali žalovanému, jenž ji ztratil.
Důkaz: výslech účastníků
zpráva obecního úřadu v ……………………..
II.
Dne ………………………….. jsem napsal žalovanému, aby mi zaplatil 10 % z ceny nálezu, tedy ………………………………… Kč jako nálezné, on však nereagoval.
Důkaz: opis dopisu ze dne ……………………………..
III.
S ohledem na shora uvedené navrhuji vydání tohoto

rozsudku:

Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku ………………………… Kč s úroky z prodlení, a to 3 % od …………………………… do zaplacení a nahradit mu náklady řízení, vše do 3 dnů od právní moci rozsudku.

 
V ……………………..

………………………………………….