Žaloba na ochranu osobnosti

Žaloba na ochranu osobnosti

Krajskému soudu
v ………………………………….

 

Žalobce: ………………………………………………………..

Žalovaný:………………………………………………………

 

o ochranu osobnosti

I.
Žalovaný o mně prohlašuje, že udržuji známost s ……………………………. Naposledy tak učinil na firemním večírku dne …………………………. v ………………………

Důkaz: výslech účastníků
výslech svědků …………………………………….

II.
Žalovaný uváděním tohoto nepravdivého údaje před mými spolupracovníky ohrožuje moji pověst a můj klidný rodinný život.

III.
S ohledem na shora uvedené navrhuji vydání tohoto

rozsudku:

Žalovaný je povinen zdržet se tvrzení o žalobci, že udržuje známost s ……………………….
Žalovaný je povinen odvolat své tvrzení o známosti žalobce s ………………………. a žalobci se omluvit, obojí dopisem doručeným žalobci do 30 dnů od právní moci rozsudku.
Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení do 3 dnů od právní moci rozsudku.
V ………………………………..
……………………