Žaloba na uzavření povinnosti uzavřít smlouvu

Žaloba na uzavření povinnosti uzavřít smlouvu

Okresnímu soudu
v……………….
Žalobce ……………………………………………..

Žalovaný……………………………………………

 

Žaloba na uzavření povinnosti uzavřít smlouvu

Přílohy:
kopie smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne …………………
kopie dopisu žalobce ze dne ………………….
kopie dopisu žalovaného ze dne ……………………
kupní smlouva
I
Smlouvou o uzavření kupní smlouvy ze dne ………..se žalovaný zavázal, že mi do ………………. prodá ………………. za kupní cenu …………………..
Důkaz:
kopie smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy

II
Vyzval jsem žalovaného, aby podepsal kupní smlouvu, kterou jsem mu zaslal, on to však bez jakýchkoliv důvodů odmítá.
Důkaz
kopie dopisu žalobce ze dne ………………….
kopie dopisu žalovaného ze dne ……………………
kupní smlouva
III
S ohledem na výše uvedené navrhuji toto vydání

rozsudku

Žalovaný je povinnen uzavřít se žalobcem kupní smlouvu, tak jak je obsaženo ve smouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy o prodeji ………………… za kupní cenu ………………. a nahradit mu náklady řízení, do tří dnů od nabytí právní moci rozsudku.

V …………………..

…………………………………