Uznání nároku

UZNÁNÍ NÁROKU

(§ 153a o. s. ř.)

Okresnímu soudu
v Šumperku

ke sp. zn. 35C 10/2004

Žalobce: Milan Heim, bytem Šumperk, Šenov 35
Žalovaný: Lukáš Král, bytem Šumperk, Olomoucká 20

o zaplacení 30 000 Kč s přísl.

Dne 15.12.2004 mi byla doručena žaloba, kterou se žalobce domáhá zaplacení částky 30 000 Kč s 10% úrokem z prodlení od 1. 1. 2004 do zaplacení s tím, že jsem mu dosud nevrátil půjčku, kterou mi žalobce poskytl.

Prohlašuji, že nárok žalobce uplatněný v žalobě uznávám v plném rozsahu.

V Šumperku dne 3. ledna 2005
Lukáš Král