Registrace k poplatku za komunální odpad – Rekreační objekt

Registrace k poplatku za komunální odpad – Rekreační objekt

(místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů dle obecně závazné vyhlášky …………………….)
Dle obecně závazné vyhlášky má vlastník nemovitosti určené nebo sloužící k individuální rekreaci na území obce …………… ……………………… povinnost podat registraci k poplatku. Poplatek se však za tuto nemovitost (platí/neplatí)

Sběrnou nádobu Vám přidělí …………………. , jestliže máte nemovitost zapsánu v katastru nemovitostí jako rekreační objekt.
A. Vlastník nemovitosti:

Jméno a příjmení:……………………………………………. Datum narození: ……………………………………………………………………
Adresa trvalého pobytu: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefon:……………………………………………. E-mail: …………………………………………….

B. Stavba určená nebo sloužící k individuální rekreaci (na území města Ostavy):

Ulice:……………………………………………. Část obce: …………………………………………….
Číslo popisné:……………………………………………. Číslo orientační: …………………………………………….
Číslo parcelní: …………………………………………….

 
V ……………………………….. dne: ……………………………………………. Podpis:…………………………………………….