Odpor proti platebnímu rozkazu

ODPOR PROTI PLATEBNÍMU ROZKAZU

(§ 174 o. s. ř.)

Okresnímu soudu
v Šumperku

ke sp. zn. Ro 10/2005

Žalobce: Milan Heim, bytem Šumperk, Šenov 35
Žalovaný: Lukáš Král, bytem Šumperk, Olomoucká 20
o 9 000 Kč s příslušenstvím

Dne 10. 3. 2005 mi byl doručen platební rozkaz Okresního soudu v Šumperku ze dne 1. 3. 2005 č. j. Ro 10/2005–5, kterým mi bylo uloženo zaplatit žalobci částku 9 000 Kč s příslušenstvím.
Proti tomuto platebnímu rozkazu podávám odpor.
Částku 9 000 Kč jsem žalobci zaplatil koncem v lednu 2005. Jako důkaz přikládám povrzení o zaplacení.
V Šumperku 11. března 2005
Lukáš Král