Návrh na vydání platebního rozkazu

NÁVRH NA VYDÁNÍ PLATEBNÍHO ROZKAZU

(§ 172 o. s. ř.)

Okresnímu soudu
v Šumperku

Žalobce: Milan Heim, bytem Šumperk, Šenov 35
Žalovaný: Lukáš Král, bytem Šumperk, Olomoucká 20

o 10 000 Kč s příslušenstvím

I.

Žalovanému jsem dne 1. 5. 2004 prodal fotoaparát Minolta DiMAGE Z5 za 10 000 Kč. Při koupi mi předal 1 000 Kč s tím, že zbytek mi zaplatí do konce května 2004. O tom mi vydal písemné potvrzení.
Důkaz: písemné potvrzení

II.

Dosud mi žalovaný dlužnou částku nezaplatil a když jsem ho několikrát upomínal, sdělil mi, že nemá peníze.
Důkaz: dopis obžalovaného

III.

Navrhuji proto, aby soud vydal tento

platební rozkaz:

Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 9 000 Kč s 3 % úrokem z prodlení od 1. 6. 2004 do zaplacení a náklady řízení, to vše do 15 dnů od doručení platebního rozkazu.

V Šumperku dne 3. ledna 2005

Milan Heim