Návrh na zrušení usnesení o schválení smíru

NÁVRH NA ZRUŠENÍ USNESENÍ O SCHVÁLENÍ SMÍRU

(§ 99 odst. 3 o. s. ř.)

Okresnímu soudu
v Šumperku

Žalobce: Hotel Fontána, s.r.o., se sídlem v Šumperku, Pěkná 23, IČ 12345678
Žalovaná: Petr Kiml, bytem Olomouc, Pražská 25

Návrh na zrušení usnesení o schválení smíru

I.

Usnesením Okresního soudu v Šumperku ze dne 10. 11. 2004 č. j. 10C 25/2004–10 byl schválen smír, kterým se žalobce zavázal zaplatit Petru Kimlovi částku 20 000 Kč do 15 dnů od právní moci usnesení.
Důkaz: shora uvedené usnesení

II.

Smír byl uzavřen v průběhu řízení na základě tvrzení Petr Kiml, že se mu během ubytování v hotelu Fontána ztratil dne 1. 8. 2003 notebook ACER. Vzhledem k předloženým dokladům a výpovědím svědků, uznal náš zástupce odpovědnost za škodu způsobenou na odložené věci ve smyslu § 433 a násl. občanského zákoníku.
Důkaz: spis č. j. 10C 25/2004

III.

Tento smír je podle hmotného práva neplatný. Právo žalovaného nebylo uplatněno u provozovatele hotelu do 15. dne po dni, kdy se poškozený o škodě dozvěděl (§ 436 obč. zák.), ale až za 30 dní.
Důkaz: dopis žalovaného ze dne 1. 9. 2004
Usnesením byl schválen smír, kterým se žalobce zavázal zaplatit tuto pohledávku. Avšak právo žalovaného zaniklo prekluzí, a proto je nelze přiznat soudním rozhodnutím.

IV.

S ohledem na shora uvedené navrhujeme vydání tohoto

rozsudku:

Usnesení Okresního soudu v Šumperku ze dne 10. 11. 2004 č. j. 10C 25/2004–10, jímž byl schválen smír mezi účastníky řízení Petrem Kimlem a Hotelem Fontána se zrušuje.
V Šumperku 3. ledna 2005

Hotel Fontána, s.r.o.
Karel Smír, jednatel