Návrh na přerušení řízení

NÁVRH NA PŘERUŠENÍ ŘÍZENÍ

(§ 110 o. s. ř.)

Okresnímu soudu
v Šumperku

ke sp. zn. 21C 80/2004

Žalobce: Petr Kimla, bytem Šumperk, Pražská 25
Žalovaná: Růžena Kimlová, bytem Zábřeh, Olomoucká 64/892

o rozvod manželství

Vzhledem k tomu, že v poslední době se vztahy mezi námi urovnaly a je reálná naděje na obnovení společného soužití, navrhujeme, aby řízení o rozvod našeho manželství bylo přerušeno.

V Šumperku 3. ledna 2005

Petr Kimla Růžena Kimlová