Návrh na změnu zápisu v obchodním rejstříku

Návrh na změnu zápisu v obchodním rejstříku

Krajskému soudu v Ostravě
oddělení obchodního rejstříku
Havlíčkovo nábřeží 34
728 81 Ostrava – Moravská Ostrava
Věc: návrh na změnu zápisu společnosti Hračky v.o.s.
zapsané v oddílu . . . . vložka . . . . . . . . . obchodního rejstříku

Dohodou ze dne . . . . . . . . . . . . . . . . změnili společníci společnosti Hračky v.o.s. společenskou smlouvu v části upravující statutární orgán, proto

navrhujeme

povolení následujících zápisů do obchodního rejstříků:

vymazává se
Statutární orgán: Petr Michálek, bytem Ostrava, Šemíkova 10, r.č. 123456/1234
jedná ve všech věcech společnosti samostatně.

zapisuje se

Statutárními orgány společnosti jsou:
1. Petr Michálek, bytem Ostrava, Šemíkova 10, r.č. 123456/1234
2. Roman Kubata, bytem Karviná, Mokrá 10, r.č. 123456/4321
Oba statutární orgány jednají jménem společnosti samostatně, pouze při uzavírání a změně smluv s hodnotou předmětu plnění nad 500 000 Kč jednají oba statutární orgány společně.
V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Petr Michálek

Přílohy:
1. Dohoda o změně společenské smlouvy
2. Podpisové vzory
3. Výpisy z Rejstříku trestů