Návrh na zápis výmazu obchodní společnosti z obchodního rejstříku

Návrh na zápis výmazu obchodní společnosti z obchodního rejstříku

Krajskému soudu v Ostravě
oddělení obchodního rejstříku
Havlíčkovo nábřeží 34
728 81 Ostrava – Moravská Ostrava
Věc: Návrh na zápis výmazu společnosti Hračky v.o.s. v likvidaci zapsané v oddílu …….. vložka …… z obchodního rejstříku

Dne . . . . . . . . . . . . . . byla skončena likvidace společnosti Hračky v.o.s. v likvidaci rozdělením likvidačního zůstatku mezi společníky, proto
navrhuji

provedení následujícího zápisu v obchodním rejstříku: společnost Hračky v.o.s. v likvidaci se vymazává z obchodního rejstříku.
V………………………  dne . . . . . . . . . . .

Karel Chromý
likvidátor
Přílohy (2x):
1. Účetní závěrka podle § 75 odst. 6 obch. zák.
2. Zpráva o průběhu likvidace podle § 75 odst. 1 obch. zák.
3. Seznam společníků podle § 75a odst. 1 obch. zák.