Návrh na záměnu účastníků

NÁVRH NA ZÁMĚNU ÚČASTNÍKŮ
(§ 92 odst. 2 o. s. ř.)

Okresnímu soudu
v Šumperku

ke sp. zn. 35C 10/2004

Žalobce: Milan Heim, bytem Šumperk, Šenov 35
Žalovaný: Lukáš Král, bytem Šumperk, Olomoucká 20

o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitosti

Navrhuji, aby soud připustil záměnu účastníků podle § 92 odst. 2 o. s. ř. tak, aby namísto dosud žalovaného Lukáše Krále vstoupil do řízení Jiří Henych, bytem Šumperk, Ostravská 12.

Dne 1. 7. 2004 jsem podal návrh na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví účastníků k nemovitosti. Jak jsem dodatečně po podání žaloby zjistil, žalovaný Lukáš Král není a ani v době podání žaloby již nebyl spoluvlastníkem nemovitosti, která je předmětem tohoto řízení, neboť svůj spoluvlastnický podíl prodal Jiřímu Henychovi. Vlastnické právo k jedné ideální polovině nemovitosti nabyl Jiří Henych vkladem do katastru nemovitostí dne 15. 6. 2004.

V Šumperku dne 3. ledna 2005

Milan Heim