Návrh na přistoupení dalšího účastníka do řízení

NÁVRH NA PŘISTOUPENÍ DALŠÍHO ÚČASTNÍKA DO ŘÍZENÍ
(§ 92 odst. 1 o. s. ř.)

Okresnímu soudu
v Šumperku

ke sp. zn. 35C 10/2004

Žalobce: Milan Heim, bytem Šumperk, Šenov 35
Žalovaný: Lukáš Král, bytem Šumperk, Olomoucká 20

o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitosti

Navrhuji, aby do tohoto řízení vstoupil jako další účastník na straně žalobce Kamil Urbánek, bytem Šumperk, Kosovská 10, který je z 1/10 spoluvlastníkem nemovitosti, ohledně níž se vede tento spor. Jmenovaný se vstupem do tohoto řízení na straně žalobce souhlasí.

Příloha: písemný souhlas Kamila Urbánka

V Šumperku dne 3. ledna 2005
Milan Heim