Návrh na pokračování v řízení

NÁVRH NA POKRAČOVÁNÍ V ŘÍZENÍ

(§ 111 odst. 3 o. s. ř.)

Okresnímu soudu
v Šumperku

ke sp. zn. 21C 80/2004

Žalobce: Petr Kimla, bytem Šumperk, Pražská 25
Žalovaná: Růžena Kimlová, bytem Zábřeh, Olomoucká 64/892

o rozvod manželství

Usnesením ze dne 1.9. 2004 bylo řízení o rozvod manželství na návrh účastníků přerušeno. Zlepšení vzájemných vztahů bylo však pouze přechodné. Žalovaná se vrátila k předešlému způsobu života, doma se nezdržuje a veškerý volný čas tráví se svým novým přítelem
Navrhuji proto, aby soud v řízení o rozvod pokračoval.
V Šumperku 3. ledna 2005

Petr Kimla