Žaloba na plnění závazku z kupní smlouvy

Žaloba na plnění závazku z kupní smlouvy

Soudu v ………………….

Žalobce: ………………………..

Žalovaný:……………………………..

o plnění závazku z kupní smlouvy

Dvojmo

 

I.
Dne …………….. jsme jako kupující uzavřeli se žalovaným jako prodávajícím kupní smlouvu o dodání …………………….. s dobou dodání ………………..
Žalovaný nám prostřednictvím dopravce dodal zboží dne ……………., přičemž podle obsahu přiloženého dodacího listu mělo být dodáno ……………………..
Důkaz: kupní smlouva ze dne ……………………….
dodací list ze dne …………………
II.
Oproti uzavřené kupní smlouvě nám žalovaný nedodal do dnešního dne množství zbývající oproti množství deklarovanému ve výše citovaném dodacím listě, a to …………………………………. Dodání zbývajícího zboží jsme na prodávajícím požadovali naším dopisem ze dne ………………. a …………………. Žalovaný nám dopisem ze dne ……………………… sdělil, že v současné době nemá zboží k dispozici, protože vyřídil požadavky dalších svých zákazníků.
Důkaz: dopis ze dne ………………. a ……………..
sdělení žalovaného ze dne ……………………
III.
Vzhledem k výše uváděným skutečnostem požadujeme vydání tohoto

rozsudku:

Žalovaný je povinen žalobci podle kupní smlouvy ze dne ……………. dodat ………………………………………, a to do 3 dnů od právní moci rozhodnutí.

Žalovaný je dále povinen zaplatit žalobci 1000 Kč na náhradu soudního poplatku.

V ………………..dne …………………….
Přílohy: dle textu