Žádost o prominutí pořádkové pokuty

ŽÁDOST O PROMINUTÍ POŘÁDKOVÉ POKUTY
(§ 53 odst. 2 o. s. ř.)

Okresnímu soudu
v Šumperku

ke sp. zn. 10C 33/2004

Usnesením ze dne 23. 8. 2004 č.j. 10C 33/2004-12 mi byla uložena pokuta ve výši 1000 Kč s odůvodněním, že jsem se opakovaně nedostavil bez omluvy k jednání. Při jednání dne 1. 12. 2004 jsem vysvětlil důvody, pro které se tak stalo, a dodatečně se omluvil.

Žádám proto o prominutí uložené pokuty.

V Šumperku dne 3. ledna 2005

Kamil Novotný