Žádost o ustanovení zástupce

ŽÁDOST O USTANOVENÍ ZÁSTUPCE
(§ 30 o. s. ř.)

Okresnímu soudu
v Šumperku

ke sp. zn. 16C 25/2004

Žalobce: Petr Kimla, bytem Šumperk, Pražská 25
Žalovaný: Pavel Šraml, bytem Šumperk, Olomoucká 36/252

o 61 400 Kč s příslušenstvím

Usnesením Vašeho soudu ze dne 20. 9. 2004 č.j. 16C 25/2004–6 mi bylo přiznáno osvobození od soudních poplatků podle § 138 o. s. ř.

Žádám k ochraně mých zájmů o ustanovení zástupce pro toto řízení z řad advokátů

v Šumperku 3. ledna 2005

Pavel Šraml