Vypovězení plné moci zástupcem

VYPOVĚZENÍ PLNÉ MOCI ZÁSTUPCEM
(§ 28 odst. 2 o. s. ř.)

p.Petr Kimla,
Šumperk, Pražská 25

Vypovídám plnou moc, kterou jste mi udělil k zastupování v řízení vedeném pod sp. zn. 12C 35/2003 u Okresního soudu v Šumperku o náhradu škody.

V Šumperku dne 3. ledna 2005
JUDr. Jiří Ženatý
Praha 3, Kollárova 7