Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnancem

Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnancem

Zaměstnavatel
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..

 

Zaměstnanec
………………………..
……………………….
……………………

 

 

Věc: Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnancem
Dle pracovní smlouvy uzavřené dne ………… jsem zaměstnaný u Vaší společnosti na pozici ………………………………………. .
V souladu s ustanovením § 50 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, tímto podávám
výpověď zvýše uvedeného pracovního poměru. Tuto výpověď dávám bez uvedení důvodu s dvouměsíční výpovědní lhůtou ke dni …….. . Pracovní poměr bude ukončen dne ………………

V ……………………………. dne ………………..

 

…………………………….
Zaměstnanec

 

Tuto výpověď přijímám
V ……………………………. dne ………………..

 

……………………………
Zaměstnavatel