Plná moc k zastupování

Plná moc k zastupování

Já podepsaný Petr Chovanec, r.č. 690404/1122,
bytem Praha, Karla IV. 25

zmocňuji advokáta JUDr. Romana Švestku, IČ: 12345678,
se sídlem Praha, Na kamenci 262,
zapsaného u ČAK v Praze pod č. 1234

aby za mne

podal ústavní stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 30. 10. 2004 č.j. 28C 52/2004–30 a zastupoval mne před Ústavním soudem ČR v řízení o této ústavní stížnosti.

V Praze dne 3. ledna 2005
Petr Chovanec
Shora uvedené zmocnění přijímám

JUDr. Romana Švestka