Návrh na zrušení společnosti

Návrh na zrušení společnosti

Krajský soud v …………………….

Navrhovatel: státní zastupitelství
Odpůrce: (společnost) …………………………….
Návrh na zrušení společnosti podle § 68 odst. 6 písm. b) obch. zák. a jmenování likvidátora

dvojmo
I.
Krajský soud v ……………………. pravomocným usnesením ze dne ……………….. sp. zn. ……………………. rozhodl o výmazu všech předmětů podnikání u obchodní společnosti ……………………….., neboť tato společnost ke dni ……………………. pozbyla živnostenského oprávnění na jediný dosud zapsaný předmětem podnikání, a to nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej. Ke dni …………………… nedoložila žádné jiné oprávnění.
Důkaz: spis ……………………..

II.
S ohledem na tyto skutečnosti je zřejmé, že uvedená společnost je ke dni ……………….. bez jakýchkoli oprávnění k podnikatelské činnosti, čímž je splněna podmínka, uvedená v ust. § 68 odst. 6 písm. b) obch. zák.
Státní zastupitelství v …………………………. proto navrhuje, aby nadepsaný soud vydal toto

usnesení:

Společnost ………………………………………. se zrušuje s likvidací.

Státní zastupitelství ………………….. zároveň navrhuje, aby soud jmenoval likvidátorem společnosti některou z osob, zapsaných v seznamu správců konkursní podstaty.
V …………………dne ……………………..
podpis