Návrh na zápis fyzické osoby do obchodního rejstříku

Návrh na zápis fyzické osoby do obchodního rejstříku

Kraskému soudu v ……………………
oddělení obchodního rejstříku
Věc: Návrh na zápis ………………….. do obchodního rejstříku
Podle ustanovení § 3 odst. 2 obch. zák. žádám o zápis do obchodního rejstříku a

navrhuji

provedení následujícího zápisu v obchodním rejstříku:

Obchodní firma: …………………………………..
Bydliště: …………………………………..
Identifikační číslo: ……………………………………..
Předmět podnikání: ………………………………….

 
V ……………………….. dne …………………………..
Podpis

Přílohy:
Kopie živnostenského listu
Doklad o přidělení identifikačního čísla