Návrh na vyloučení věci z výkonu rozhodnutí

Návrh na vyloučení věci z výkonu rozhodnutí

(§ 267a o. s. ř.)

Okresnímu soudu
v Šumperku

Žalobce: Milan Heim, bytem Šumperk, Šenov 35
Žalovaný: Kamil Lhoták, bytem Šumperk, Olomoucká 20

Návrh na vyloučení věci z výkonu rozhodnutí

I.

Na návrh oprávněného Kamila Lhotáka je u Okresního soudu v Šumperku je pod sp. zn. 3E 20/2004 veden proti povinnému Jirkovi Havranovi výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí k vydobytí pohledávky oprávněného ve výši 40 000 Kč.
Vykonavatelem soudu byl do soupisu ze dne 10. 10. 2004 pod položkou 20 sepsán i notebook Acer X 2004, výrobní číslo 123456.
Důkaz: Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 3E 20/2004

 

II.

Tento notebook je mým vlastnictvím a nikoliv vlastnictvím povinného Jirky Havrana, neboť srpnu r. 2004 jsem jej zakoupil v prodejně ACER, Sokolovská 25, Šumperk. U povinného Jirky Havrana jsem ho uložil z důvodu dlouhotrvající zahraniční cesty. Na koupi notebooku mám písemný doklad s mým jménem, jakožto kupujícího. Jeho používání k výkonu mé práce dosvědčují svědci Petr Urbánek a Pavel Smělý.
Výkon rozhodnutí tedy postihuje věc, k níž má žalobce právo, nepřipouštějící výkon rozhodnutí. Žalovaný však toto popírá a na výkonu rozhodnutí trvá.
Důkaz: doklad o koupi
výslech žalobce
výslech svědků Petra Urbánka a Pavel Smělého
III.

Navrhuji proto, aby soud vydal tento

rozsudek:

Z výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí, vedeného oprávněným Kamilem Lhotákem proti povinnému Jirkovi Havranovi pod sp. zn. 3E 20/2004 u Okresního soudu v Šumperku, je vyloučen notebook Acer X 2004, výrobní číslo 123456, sepsaný pod položkou 20 v soupisu věcí ze dne 10. 10. 2004.
Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení.
V Šumperku dne 3. ledna 2005

Milan Heim