Návrh na omezení způsobilosti

Návrh na omezení způsobilosti

Okresnímu soudu
v ……………

 

Navrhovatel:

……………………..
r.č. ……………, bydliště: ………………………
Přílohy:
kopie lékařské zprávy ze dne ………
Návrh na omezení způsobilosti pan/í …………………. (r.č. ……………) k právním úkonům

I.

Můj manžel, …………………., nadměrně konzumuje alkoholické nápoje. Z tohoto důvodu zanedbává jak rodinu, tak svoji práci (její zaměstnavatel jí již písemně upozornil na nevhodnost jejího chování v pracovní době).
Často je velmi opilá již v brzkých odpoledních hodinách, téměř každý den chodí domů až v noci a to ve značně podnapilém stavu. Za alkohol utrácí veškeré peníze, které vydělá sama, nebo já, utratila již většinu rodinných úspor.

Důkaz:
výslech navrhovatele
výslech zaměstnavatele
II.

Podle lékařské zprávy ze dne ……… je stupeň manželčina požívání alkoholu tak značný, že je schopen činit jen některé právní úkony. Doporučuje se proto, aby soud omezil jeho způsobilost k právním úkonům tak, že není způsobilý nakládat majetkem, jehož cena přesahuje částku …… Kč, stejně jako měsíční mzdou přesahující tuto částku.

Důkaz:
lékařská zpráva ze dne ………

III.
Na základě výše uvedeného navrhuji, aby soud vydal tento rozsudek:
„Způsobilost ……………….., narozené ………… v …………, bytem ………………, k právním úkonům se omezuje tak, že není způsobilá nakládat majetkem, jehož cena přesahuje částku …… Kč, stejně jako měsíční mzdou přesahující částku …… Kč.“