Prohlášení ručitele

Prohlášení ručitele

Podle smlouvy o půjčce ze dne ……………….., má pan …………………, narozen ……………………………, bytem …………………

proti

panu ………………………….., narozenému ………………………….., bytem ……………………….

pohledávku na zaplacení částky ………………………. do ……………………………

Já podepsaný ……………….., narozen ………………………………., bytem ………………………………….
prohlašuji, že výše uvedenou pohledávku uspokojím, jestliže dlužník ………………………………..
nezaplatí věřiteli ………………………………. částku ……………………………… do ………………………………
V ……………………………
Podpis………………………………..