Návrh na jmenování znalce

Návrh na jmenování znalce

Krajský soud v ……………………………..

 

Navrhovatel: ………………………..
Návrh na jmenování znalce

 

V souladu s § 59 odst. 3 zákona č. 513 / 91 Sb. obchodního zákoníku navrhuji soudu, jako zakladatel společnosti s ručením omezeným, jmenování znalce pro účely ocenění nepeněžitého vkladu ……………………do základního kapitálu zakládané obchodní společnosti.

Navrhuji jmenování znalce: pana …………………
V …………………..dne ……………………..

podpisy