Závěť (více dědiců)

Závěť (více dědiců)

Já podepsaný ……………………., rodné číslo ……………………….., bytem v ……………………………………, pořizuji pro případ své smrti a po zralé úvaze tuto závěť:

Dědicem svého majetku ustanovuji svého synovce ……………………………, rodné číslo …………………………, bytem v ………………………….

a neteř ………………………….., rodné číslo …………………………, bytem v ………………………….. Každému z uvedených dědiců odkazuji jednu povinu svého majetku.

 

V …………………………. dne ………………………………………………
……………………………………………..(podpis)