Uplatnění práva na slevu z ceny věci

Uplatnění práva na slevu z ceny věci

Komu …………………………….
…………………………………….

 

Věc: Uplatnění práva na slevu z ceny prodané věci

Dne ……………………. jsem u Vás koupil ……………………. za ……………………. Kč. Dne ………………. se objevila vada ……………………..

Po předložení tohoto výrobku jste mi sdělili, že jde o vadu, kterou nelze odstranit. Tato vada však nebrání v užívání této věci.

Ve smyslu § 622 odst. 3 a § 625 obč. zák. proto u Vás v záruční době z důvodu této vady uplatňuji právo na slevu z ceny . Za přiměřenou považuji, s ohledem na cenu výrobku a charakter uvedené vady, slevu ve výši ………………….. Kč. Žádám o zaplacení této částky do 15 dnů.

 

V ………………………..

…………………………………