Návrh na opravu odůvodnění rozsudku

NÁVRH NA OPRAVU ODŮVODNĚNÍ ROZSUDKU

(§ 164 o. s. ř.)
Okresnímu soudu
v Šumperku

ke sp. zn. 10C 25/2003

Žalobce: Milan Heim, bytem Šumperk, Šenov 35
Žalovaný: Lukáš Král, bytem Šumperk, Olomoucká 20

o náhradu škody

Návrh na opravu odůvodnění rozsudku