Příloha č. 3 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2013 – výpočet daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí (§ 38f zákona)

Příloha č. 3 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2013 - výpočet daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí (§ 38f zákona)

Příloha č. 3 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2013 – výpočet daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí (§ 38f zákona)