Příloha č. 1 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2013 – výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona)

Příloha č. 1 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2013 - výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona)

Příloha č. 1 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2013 – výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona)