Žádost na osvobození od soudních poplatků

ŽÁDOST O OSVOBOZENÍ OD SOUDNÍCH POPLATKŮ

Okresnímu soudu
v Šumperku

ke sp. zn. 35C 10/2004

Žalobce: Milan Heim, bytem Šumperk, Šenov 35
Žalovaný: Lukáš Král, bytem Šumperk, Olomoucká 20

o 15 000 Kč s příslušenstvím

Žádost o osvobození od soudních poplatků

Vzhledem ke svým osobním výdělkovým a majetkovým poměrům, jak vyplývají z přiloženého potvrzení, žádám o osvobození od soudních poplatků.
Příloha: Potvrzení Městského úřadu v Šumperku o mých poměrech.

V Šumperku dne 3. ledna 2006
Lukáš Král