Vzdání se odvolání

VZDÁNÍ SE ODVOLÁNÍ

(§ 207 o. s. ř.)

Okresnímu soudu
v Šumperku

ke sp. zn. 21C 80/2004

Žalobce: Petr Kimla, bytem Šumperk, Pražská 25
Žalovaná: Růžena Kimlová, bytem Zábřeh, Olomoucká 64/892

o rozvod manželství

Vzdání se odvolání

Okresní soud v Šumperku vyhlásil dne 21. 12. 2004 rozsudek sp. zn. 21C 80/2004, kterým bylo manželství účastníků rozvedeno. Žalobkyně se do protokolu vzdala odvolání. Já jsem si lhůtu k odvolání ponechal. Nyní jsem celou věc znovu uvážil a sděluji soudu, že se vzdávám odvolání proti shora označenému rozsudku.
V Šumperku 27. prosince 2004
Petr Kimla