Návrh na vyloučení soudce

NÁVRH NA VYLOUČENÍ SOUDCE
(§ 14 odst. 1 o. s. ř.)

Okresnímu soudu
v Šumperku

ke sp. zn. 12C 51/2004

Žalobce: Petr Kimla, bytem Šumperk, Pražská 25
Žalovaná: Josef Nový, bytem Zábřeh, Olomoucká 64/892

o zaplacení 15 000 Kč s příslušenstvím

Vznáším námitku podjatosti předsedy senátu JUDr. Kamila Urbánka. Žalovaného zastupuje advokát JUDr. Roman Krátký. S ohledem na příbuzenský vztah předsedy senátu JUDr. Urbánka a zástupce žalovaného mám pochybnosti o nepodjatosti předsedy senátu. Navrhuji proto, aby byl z projednávání a rozhodování této věci vyloučen.

V Šumperku dne 20. května 2005

Petr Kimla