Návrh na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti

NÁVRH NA PŘIKÁZÁNÍ VĚCI JINÉMU SOUDU Z DŮVODU VHODNOSTI
(§ 12 odst. 2 o. s. ř.)

Okresnímu soudu
v Jeseníku

ke sp. zn. 21C 80/2004

Žalobce: Petr Kimla, bytem Šumperk, Pražská 25
Žalovaná: Růžena Kimlová, bytem Zábřeh, Olomoucká 64/892

o vypořádání společného jmění manželů

Navrhuji, aby tato věc byla přikázána k projednání Okresnímu soudu v Šumperku z důvodu vhodnosti.
V obvodu Okresního soudu v Jeseníku, který je místně příslušný k projednání této věci, již žalobce ani žalovaná nebydlí. Žalobce má trvalé bydliště v Šumperku, žalovaná v Zábřehu. Dojíždění k soudu v Šumperku je pro nás časově i finančně náročné. Rovněž svědci, jejichž výslech byl navržen, mají bydliště v Šumperku.

V Šumperku dne 1. června 2005

Petr Kimla