Příloha č. 2 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2013 – výpočet dílčích základů daně z příjmů (§ 9 a § 10 zákona)

Příloha č. 2 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2013 - výpočet dílčích základů daně z příjmů (§ 9 a § 10 zákona)

Příloha č. 2 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2013 – výpočet dílčích základů daně z příjmů (§ 9 a § 10 zákona)