Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 je osoba samostatně výdělečně činná povinna podat nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za tento kalendářní rok, tj. nejpozději do 30. 4. 2014.

Zpracovává-li daňové přiznání daňový poradce a osoba samostatně výdělečně činná tuto skutečnost doloží nejpozději do 30. 4. 2014 okresní správě sociálního zabezpečení, je termín podání přehledu 31. 7. 2014.

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 určený pro OSSZ obsahuje mimo identifikační údajů podnikatele také informace o daňovém přiznání, zda a po jakou dobu OSVČ vykonávala výdělečnou činnost jako hlavní a po jakou dobu jako vedlejší, z jakého důvodu je samostatná výdělečná činnost vykonávána jako vedlejší (např. z důvodu nároku na rodičovský příspěvek, výkonu zaměstnání nebo péče o postižené dítě). Dále jsou v přehledu uváděny informace o dobrovolné účasti na nemocenském pojištění a důchodovém spoření (II. pilíř). Zásadní informace obsahuje oddíl 6. Údaje o daňovém základu OSVČ za rok 2013 a další údaje podle § 15 zák. č. 589/1992 Sb., ve kterém OSSZ informujeme o výpočtu plateb na sociální pojištění.

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 pro OSSZ

Přehled OSVČ 2013 – VZP

Přehled OSVČ 2013 – pokyny VZP

Přehled OSVČ 2013 – OZP

Přehled OSVČ 2013 – ZPMV

Poznámka: Důležité tiskopisy vám přinášíme volně ke stažení. Námi zveřejněné tiskopisy lehce využijete v různých životních situacích. Tiskopisy si můžete snadno upravit podle svých potřeb. Formuláře jsou přehledně roztříděny do jednotlivých rubrik. K nalezení vhodného vzoru můžete využít také vyhledávání, které prohledá více než 300 tiskopisů, publikovaných na webu tiskopisyzdarma.cz.

Naším cílem je nabídnout vám, široké veřejnosti, ucelený sborník vzorů dokumentů, které budou vašim pomocníkem v nejrůznějších životních situacích.

Vzory uveřejněné na těchto stránkách nenahrazují kvalifikovanou právní radu od osoby s právním vzděláním. Před použitím jakéhokoliv vzoru z těchto stránek doporučujeme konzultaci s právníkem.

Věříme, že vám tyto vzory usnadní a zejména urychlí vyřizování vašich žádostí při jednání s úřady, firmami, ale i jinými fyzickými osobami a institucemi.