Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 je osoba samostatně výdělečně činná povinna podat nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za tento kalendářní rok, tj. nejpozději do 30. 4. 2014.

Zpracovává-li daňové přiznání daňový poradce a osoba samostatně výdělečně činná tuto skutečnost doloží nejpozději do 30. 4. 2014 okresní správě sociálního zabezpečení, je termín podání přehledu 31. 7. 2014.

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 určený pro OSSZ obsahuje mimo identifikační údajů podnikatele také informace o daňovém přiznání, zda a po jakou dobu OSVČ vykonávala výdělečnou činnost jako hlavní a po jakou dobu jako vedlejší, z jakého důvodu je samostatná výdělečná činnost vykonávána jako vedlejší (např. z důvodu nároku na rodičovský příspěvek, výkonu zaměstnání nebo péče o postižené dítě). Dále jsou v přehledu uváděny informace o dobrovolné účasti na nemocenském pojištění a důchodovém spoření (II. pilíř). Zásadní informace obsahuje oddíl 6. Údaje o daňovém základu OSVČ za rok 2013 a další údaje podle § 15 zák. č. 589/1992 Sb., ve kterém OSSZ informujeme o výpočtu plateb na sociální pojištění.

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 pro OSSZ

Přehled OSVČ 2013 – VZP

Přehled OSVČ 2013 – pokyny VZP

Přehled OSVČ 2013 – OZP

Přehled OSVČ 2013 – ZPMV

Poznámka: Důležité formuláře vám přinášíme zdarma k využití. Námi uveřejněné tiskopisy lehce využijete v různých životních situacích. Vzory si můžete jednoduše upravit podle svých potřeb. Tiskopisy jsou přehledně roztříděny do jednotlivých kategorií. K nalezení vhodného dokumentu můžete využít také vyhledávání, které projde více než 300 formulářů, publikovaných na webu tiskopisyzdarma.cz.

Naší snahou je nabídnout vám, široké veřejnosti, ucelený seznam vzorů dokumentů, které budou vašim pomocníkem v rozličných životních situacích.

Vzory uveřejněné na tomto webu nenahrazují kvalifikovanou právní radu od osoby s právním vzděláním. Před použitím jakéhokoliv vzoru z těchto stránek doporučujeme konzultaci s advokátem.

Věříme, že vám tyto tiskopisy usnadní a především urychlí vyřizování vašich žádostí při jednání s úřady, firmami, ale i jinými fyzickými osobami a institucemi.